LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Om skepparen

LL91 - Kristina

Filmklipp
En hemsida om LL91 Kristina vore ofullständig utan en kort presentation av skepparen på båten ifråga.
För att börja från början så visade Niklas redan som liten knatte ett osedvanligt stort intresse för hav och fiske, inspirationskälla var troligtvis hans farbror som är fiskare. Det massiva intresset fick till följd att föräldrarna köpte en äldre eka. Ekan plastades och vår blivande skeppare startade något som kan liknas vid ett professionellt fiske efter ål. Detta skedde då parallellt med skolgången. Fisket gav en liten avkastning som genast investerades i bättre redskap och senare även mer ändamålsenliga båtar. Efter skolgången gällde att på egen hand lära sig att sköta ett småföretag, vilket ju är den verklighet som gäller för en fiskare. Niklas är en kille som utan överdrift kan sägas ha visat att om man bara följer sin inre övertygelse går det att finna en tillvaro som fullt ut motsvarar de förväntningar man haft redan som liten. Det bör emellertid tilläggas att det inte alltid varit en enkel ”resa”. Det har ofta varit ett slitsamt leverne men detta har på intet sätt avskräckt Niklas från att fortsätta på den inslagna vägen. Ovan sagda kan då sägas vara en liten historisk tillbakablick.
År 2007, då Niklas endast var 20 år gammal, köptes en helt ny norskbyggd Selfa Kystsjark. Åldern till trots hade han även vid denna tidpunkt tidigare varit ägare till diverse mindre båtar. Den nyinköpta båten fick beteckningen LL91 Kristina. Med denna båt utövades ett småskaligt säsongsbetonat fiske. Det dominerande fisket var kräftfiske med bur men även skarpsillfiske med snörpvad och makrillfiske var betydelsefulla inslag. Hursomhelst var Niklas väl förtrogen med det fiske han utövade. Med samma frenesi som han uppvisade vid början av sitt yrkesutövande jobbar han även idag med förändringar i syfte att förbättra verksamheten. Ett tidigare projekt var att bygga ett kylrum i den egna sjöboden, allt för att underlätta hanteringen av havskräfta. Det senaste projektet är att i samarbete med sin flickvän iordningställa en butik i ovan nämnda sjöbod. Butiken har det passande och fyndiga namnet LL91 KOKET. För mer information om butiken se menyn till vänster. Vad som redovisas här ovan gäller i mångt och mycket fortfarande, men våren 2017 gjordes en radikal förändring i verksamheten. Den norskbyggda Selfa Kystsjark som varit navet i verksamheten sedan 2007 såldes och istället införskaffades en nästintill ny trålare från Danmark. Trålaren är byggd på Bredgaard Bådevarv i Saksköpning, det skall väl också nämnas att den är 16 meter lång och på 85 bruttoton. Den klassificeras då som en större fiskebåt, dvs. längre än 10 meter. Köpet kommer alltså att medföra att Niklas fortsättningsvis i huvudsak trålar kräfta, det burfiske som tidigare varit Niklas signum kommer nu avsevärt att minska i omfattning. Båtens utförande kommer också att omöjliggöra skarpsillfiske. Så begreppet radikal förändring är således helt relevant. Det makrillfiske och hummerfiske som också varit inslag i verksamheten kommer framgent att ske med "lillbåten", uppkallad efter dottern Tuvalie. Utövandet av dessa båda fisken visas under menyvalet Filmklipp till vänster. Namnet på den nya trålaren är som tidigare, dvs. LL91 Kristina.
Med dessa enkla rader är förhoppningen att de som tar del av båtens hemsida då lärt känna lite bättre den kille som är skeppare på LL91 Kristina.