LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Makrillfiske

LL91 - Kristina

Filmklipp

Makrillfiske utövas vår och försommar och positionen är ungefär 20 distansminuter väst Lysekil.

(Använd bakåtpil eller meny till vänster för att backa åter.)