LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Makrillfiske

LL91 - Kristina

Filmklipp

Makrillfiske utövas vår och försommar och positionen är ungefär 20 distansminuter väst Lysekil. Klippet visar hur garnen vittjas efter nattens fiske.
Som synes har fiskelyckan varit god, så är dock inte alltid fallet.

(Använd bakåtpil eller meny till vänster för att backa åter.)