LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Kräftfiske med bur

LL91 - Kristina

Filmklipp

Filmklippet nedan speglar samtliga förekommande moment vid kräftfiske med bur som var LL91 Kristinas "paradgren" i många år.
Här visas fisket med den förra LL91 Kristina som var en Selfa Kystsjark på 40'. Denna båt var i Niklas ägo i nästan 10 år. På grund av det skifte som skedde med köpet av den nya trålaren så utövas nu detta fiske endast sporadiskt med "lillbåten" Tuvalie. Precis som med skarpsillfisket visas här burfisket just bara för att de tillhört en period som varit nog så betydelsefull för Niklas.
Fiskeplats i det aktuella fallet är Gullmarsfjorden.