LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Hummerfiske

LL91 - Kristina

Filmklipp

Hummerfiske strax utanför Lysekil. Trots långt in på säsongen blev det ändå en icke föraktfull fångst. För den intresserade kan nämnas att fyrarna som syns är angöringsfyrarna till Brofjorden.

(Använd bakåtpil eller meny till vänster för att backa åter.)