LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Här hittar du oss

LL91 - Kristina

Filmklipp


LL91 Kristina i hemmahamn.

För att erhålla en detaljerad kartbild som visar aktuell plats.
Klicka här!Hemmahamn.
Kartbilden lämnar dessvärre två förslag på hemmahamn. Markör angiven med en etta (1) är rätt position.(Använd X:et på nyöppnad flik för att stänga kartbilden.)

Klippet visar LL91 Kristina majestätiskt närma sig sin kajplats i totalt mörker. En passande rubricering på klippet skulle kunna vara:
Att angöra en brygga.