LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Filmklipp

LL91 - Kristina

Filmklipp

Filmklippen nedan åskådliggör det fiske som framgent kommer att bedrivas med "lillbåten" Tuvalie.

Makrillfiske

Hummerfiske

Vän av ordning kan observera att filmerna är tagna på den tidigare LL91 Kristina.
Då skiftet till andra båtar nyss genomfördes så har inte allt material ännu uppdaterats,
men filmerna ger ändå en god inblick i hur de omnämnda fiskena utövas.